Biblioteket i Medåker

BibliotekI det röda huset vid skolan ligger Medåkers Bibliotek. Det drivs helt på ideell basis med hjälp av fyra Medåkersbor. Biblioteket är öppet för allmänheten varje måndag kl 17.30-19.30 utom under skolloven.  Barnen i skolan och förskolan använder biblioteket dagtid tillsammans med sina lärare. Barnen lånar mycket böcker från biblioteket.

Vi har möjlighet att köpa nya vuxenböcker varje år med hjälp av medel från Arboga kommun. Var tredje månad lånar vi ca 30 vuxenböcker från Arboga bibliotek, som vi har ett nära samarbete med. Vi prenumererar på några tidskrifter som t ex Hus & Hem och Må Bra.

Vi söker och beviljas varje år pengar från Styrelsen för Hilmer och Holger Alfredssons Stiftelse för Medåkersbygdens bevarande. För dessa medel köper vi barn- och ungdoms-böcker. Det rör sig om mellan 20 och 30 nya böcker varje år.

Biblioteket förnyas ständigt efter bästa förmåga och vi tror att vi kan tillgodose många olika läsintressen. Om vi inte för tillfället har en efterfrågad bok, så finns möjlighet att  köpa denna bok eller låna den från Arboga bibliotek. Vi tar också emot låneböcker som skulle ha lämnats till Arboga bibliotek. Vi uppskattar om du som låntagare framför dina önskemål om inköp av nya böcker.

Kom gärna till biblioteket och se vad som finns där!